S ponosom lahko omenimo, da sta, tik pred poletjem ter zvišanju temperatur, podjetji Toring turbine d.o.o. in Aqua Lab d.o.o. umestili ozračevalni sistem v lastni občini Koper, natančno na reki Badaševica, ki je bila veliko let nerešeno vprašanje ter težava okoliškim prebivalcem.
Pogodbeni partner iz podjetja Aqua Lab, g. Hakim El Khiar je zadevo prijel v roke in jo v prvem roku izpeljal zelo dobro, nakar so se že hitro pričele opažati spremembe.
Sprva je bila umeščena zaprta naprava, v kateri je ozračevalnik Toringturbine®, s pomočjo vodne črpalke, skozi izpeljano cev iz Badaševice, vodo obogatil s kisikov ter jo poslal nazaj v reko.
Čez dobrih deset dni, je bil v neposredno bližino vgrajen še en vodni ozračevalnik, kateri deluje kot odprti sistem na način, kot ga že leta izvaja podjetje Toring turbine. Zaradi velike izpostavljenosti ljudem ter živalim, je sistem prektit z zaščitnim oklepom.
Delovanje obeh naprav je na reki pokazalo rezultate, ki smo jih predvideli, občani pa nestrpno pričakovali. Po umestitvi se je oglasil tudi lokalni multimedijski center RTV, ki je zadevo posnel, odgovorni občinarji pa uradno komentirali: https://fb.watch/eWxY5PO29Q/
Velika zasluga gre podjetju Aqua Lab, katerega zaposleni so zadevo izpeljali profesionalno in z visoko vnemo. Reka Badaševica je nato dobila novo podobo.