V letu 2018 smo se v podjetju Toring Turbine odločili za izdelavo nove spletne strani. Spletno mesto, ki je še v izgradnji, bo uporabnikom omogočalo pregleden način pridobivanja informacij v zvezi s produkti Toring Turbine in ozračevanjem voda, vsebovalo pa bo tudi konfigurator produktov za različne namestitve. Poleg oblikovne dovršenosti bo spletna stran prinesla še več zanimivih informacij s področja ozračevanja voda in razvoja s tem povezanih produktov.

Na sliki je prikazan predogled spletne strani.

Kmalu na svetovnem spletu.