Predstavnica podjetja Toring Turbine je v začetku meseca novembra prejela diplomo za uspešno opravljeno mednarodno izobraževanje za vodenje izvoznega poslovanja (International Trade Management). Gre za učinkovito kombinacijo individualnega svetovanja pri pripravi izvoznega načrta podjetja ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki.

Na podlagi pridobljenega znanja bo podjetje Toring Turbine lahko začrtalo poti na nove, še neosvojene trge.