Konec meseca oktobra smo naš produkt vgradili v manjšo čistilno napravo v okolici Ljubljane. Izdelali smo posebno konstrukcijo, ki omogoča brezhibno obratovanje naprave ToringTurbine v specifičnih pogojih. Že po nekaj minutah obratovanja ozračevalnega sistema se je nivo kisika dvignil iz 0,5 mg/L na 1,5 mg/L, kar potrjuje visoko učinkovitost prenosa kisika ozračevalnika TT200.