Konec marca smo skupaj s podjetjema Robotina d.o.o. in Endress+Hauser d.o.o. v testnem laboratoriju Toring Turbine namestili sistem TT200® CORE.

Sistem predstavlja sofisticiran sestav produktov vseh treh podjetij, ki omogoča avtomatizirano krmiljenje sistema za ozračevanje (aeracijo).

Temeljni parameter, na podlagi katerega sistem obratuje, je vrednost koncentracije raztopljenega kisika (O₂) v vodi [mg / l]. Ko parameter doseže spodnjo mejo, sistem sproži vklop ozračevalne (aeracijske) turbine, ki obratuje dokler, vrednost koncentracije kisika v vodi ne doseže zgornje nastavljene meje.

V testnem laboratoriju bomo v sklopu preizkušanja sistema TT200® CORE izvedli tudi simulacijo pogojev v čistilnih napravah ter v ribogojnicah.