Proizvodi in storitve podjetja Toring Turbine so podvrženi stalnemu razvoju, saj stremimo k zagotavljanju visoko kakovostnih in tehnološko dovršenih rešitev, ki zagotavljajo energetsko in stroškovno učinkovito ozračevanje, obenem pa omogočajo preprosto uporabo ter varnost pri delu.

V preteklem polletju smo na področju raziskav in razvoja uspešno izvedli številne aktivnosti, ki so pripomogle k stabilnosti, dovršenosti, brezhibnosti, učinkovitosti ter varnosti sistema za ozračevanje Toring Turbine TT200.

Obstoječe elemente turbinskega ozračevalnika smo nadgradili, razvili smo nove proizvode ter pol proizvode, ki smo jih preizkusili v testnem laboratoriju Toring Turbine. Z razvojem novih proizvodov smo med drugim tudi razširili obseg uporabe ozračevalne turbine TT200.