V sredo, 4.10. 2017 smo v ribogojnici Rižana opravili težko pričakovane preizkuse novo razvitega sistema za ozoniranje (vsesalni sistem), ki v sestavu z ozračevalno turbino TT200 v vodni medij dovaja čisti kisik ali drugi plin pod tlakom. Sklop turbine TT200 in vsesalnega sistema se je med obratovanjem obnesel brezhibno, pri čemer ni prišlo do nikakršnega uhajanja kisika. Poleg tega se vsesalni sistem ponaša z možnostjo vnosa kisika do 10 kubičnih metrov na uro [m3/h]. V naslednji fazi razvoja sistema za ozoniranje (vsesalnega sistema) bomo izvedli laboratorijske teste, v sklopu katerih bomo beležili potek kisikove kivulje do točke popolne nasičenosti.