Na začetku letošnjega leta je ozračevalnik Toring Turbine TT200 vstopil tudi na afriški trg. Hitro rastoče gospodarstvo v Afriki povzroča nastanek velikih količin odpadnih voda, ki lahko ob izpustu brez predhodne obdelave ogrozijo vodne vire. Z namenom zagotavljanja neoporečne pitne vode in zaščite vodnih virov je zato potrebno odpadno vodo ustrezno obdelati in vrniti v okolje. V tem procesu ima ozračevanje izredno pomembno vlogo, pri tem pa je njegova učinkovitost ključnega pomena.

Ozračevalna turbina TT200 je nameščena v Angoli in že izboljšuje stanje voda na afriški celini.

Oživljamo vodo!