V začetku junija je podjetje Toring Turbine d.o.o. pričelo s tromesečnim obdobjem testiranja plavajoče nastavitve ozračevalnika FAPE-TT200. Poleg spremljanja odpornosti materialov na temperaturne spremembe, tedensko izvajamo dnevne ter nočne meritve koncentracije kisika na različnih točkah zajetja. Rezultati meritev so pokazali, da ozračevalnik FAPE-TT200 deluje brezhibno, koncentracije kisika v vodi pa so več kot zadovoljive. V povprečju so koncentracije kisika v ribogojnici za 3 mg/L višje kot pred ozračevanjem s sistemom Toring Turbine.

Na sliki je prikazano izvajanje meritev.