V sklopu trimesečnega obdobja testiranja v ribogojnici Rižana smo spremljali tudi nočne vrednosti koncentracije kisika, saj so le-te zaradi odsotnosti fotosintetske aktivnosti najbolj kritične. Meritve smo opravljali med 4 in 5 uro zjutraj, ko so vrednosti raztopljenega kisika v vodi najnižje.

Rezultati nočnih meritev izkazujejo, da se z uporabo enega ozračevalnika ToringTurbine TT200 nočna koncentracija kisika v vodnem zajetju ohranja nad 5 mg/L, kar je več kot zadovoljivo.