Na mednarodnem izobraževanju »International Trade Management«, katerega se je udeležila tudi predstavnica podjetja Toring Turbine d.o.o., so strokovnjaki s področja mednarodnega trženja predajali znanja v obliki teorije in praktičnih primerov. Zadnji dan mednarodnega izobraževanja na Švedskem se je prof. Albert A. Angehrn dotaknil tematike “upravljanja s spremembami v podjetju”. Izvedel je simulacijo spremembe v večjem podjetju in v postopek implementacije vključil vse sodelujoče. Na podlagi pridobljenih znanj in kompetenc bomo lahko v primeru večje spremembe v podjetju postopali pravilno in učinkovito.