Kot uspešno podjetje iz Slovenije smo bili povabjeni k udeležbi na mednarodni konferenci v zvezi s programom Evropske Unije / Evropske komisije za financiranje raziskav  na evropskem raziskovalnem območju (European Research Area) – Obrzorje 2020.

Koferenca se je odvijala v Novem Mestu, udeležilo pa se je preko 100 predstavnikov iz Švice, Nemčije,

Ministrstvo za infrastrukturo ter Fakulteta za Logistiko (Univerza v Mariboru) sta prireditev oraganizirala z namenom izobraževanja raziskovalcev iz regije ter SME podjetij.

V podjetju Toring Turbine smo bili zelo zadovoljni z udeležbo ter novimi trendi, ki odpirajo poslovno pot v svetu in EU.