Zaradi izredno visokih temperatur ozračja v zadnjem mesecu dni smo se v podjetju Toring Turbine odločili za kontrolno izvedbo meritev vsebnosti kisika v ribogojnici Rižana. V omenjenem ribogojniškem obratu, kjer gojijo 15 ton ameriških postrvi, sta trenutno nameščena dva plavajoča sistema za aeracijo Toring Turbine. Namen izvedbe meritev je bilo ugotavljanje potrebe po namestitvi tretje enote aeratorja. Na podlagi pridobljenih rezultatov o koncentraciji kisika v enajstih točkah ribogojnice lahko trdimo, da so vrednosti za normalno preživetje rib zadostne, saj v povprečju znašajo 6 mgO2/l. V primeru nadaljevanja sušnega obdobja s spremljajočimi visokimi temperaturami priporočamo uporabo tretje enote aeratorja Toring Turbine.