Pred nekaj dnevi je skupina Toring Turbine sodelovala na regionalnem srečanju za inovacije. Tematika je zelo aktualna, zato so bile zanimive tudi razprave in sklepi. Opredeljenih je bilo več skupnih točk: inovacijska kultura, ki jo je treba negovati in razvijati; povezljivost na vseh področjih – inovativnost zahteva multidisciplinarnost; razvojna strategija je ena najpomembnejših točk v podjetjih, ki si prizadevajo za inovacije; sodelovanje z raziskovalnimi centri; za hitro in kakovostno napredovanje vsi zaposleni in podjetja kot celota, potrebujejo proaktivnost. Kot inovacijsko podjetje je Toring Turbine sprejela smernice iz zelo uspešnega srečanja in jih bo v prihodnosti razvijala kot del svojih programov.